VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

Bộ môn Y học cơ sở được thành lập theo Quyết định số 17/QĐ-TCĐD ngày 05/9/2011 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y Hà Nội, gồm các môn: Giải phẫu sinh lý, Sức khỏe môi trường, Vệ sinh...
Bộ mônY học cơ sở. Điện thoại P.trách khoa: BS.CKII Nguyễn Hồng Hải 0916115797 Giáo Viên CN Lê Hồng Nhung 01658889259 Giáo Viên CN Lê Hoài Hương 01666388826 Giáo Viên BS...