VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

Bộ môn Y tế cộng đồng được thành lập theo Quyết định số 17/QĐ-TCĐD ngày 05/9/2011 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y Hà Nội, gồm các môn: Tổ chức quản lý y tế, Y tế cộng đồng,...
Bộ môn Y tế công cộng / Email: bomonytecongcong@cyp.edu.vn Điện thoại Trưởng bộ môn Bs.CKI Nguyễn Chính Chuyên 0988733505 Giáo Viên Bs. CKI Trần Hỗ 0982241052 Giáo Viên CN  Nguyễn...