VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP TỪ 1/1/2017                 Năm: 2017             Tháng 1:                             TT Họ và  Tên Ngày sinh Ngành học Số hiệu văn bằng Số vào sổ Ngày cấp 1 Hoàng...
- Đào tạo định hướng Điều dưỡng chuyên khoa Nha khoa - Đào tạo định hướng Y sỹ YHCT - Đào tạo định hướng Điều dưỡng chuyên khoa Nhi khoa  
- Đào tạo Trung cấp Điều dưỡng - Đào tạo Y sỹ đa khoa  - Đào tạo Trung cấp Dược - Đào tạo Trung cấp Xét nghiệm - Đào tạo văn bằng 2 Trung cấp : Điều dưỡng, Dược, Y sỹ, Xét nghiệm
- Đào tạo cao đẳng Điều dưỡng - Đào tạo cao đẳng Dược - Đào tạo cao đẳng Xét nghiệm Y học
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG (Ban hành theo Quyết định số 146 /QĐ-CĐYHNI, ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Hà Nội I)   Tên ngành, nghề: DƯỢC Mã ngành, nghề: 6720201...
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG (Ban hành theo Quyết định số 147 /QĐ-CĐYHNI, ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Hà Nội I) Tên ngành: ĐIỀU DƯỠNG Mã ngành: 6720301 Trình độ...

Trang