VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

 

 

FACEBOOK

Điều dưỡng SơCấp

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

I. Tên chương trình đào tạo: Điều dưỡng sơ cấp

II. Mục tiêu chương trình đào tạo

1. Về kiến thức:

- Trình bày được những nội dung cơ bản về cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường.

- Phân tích được sự tác động của môi trường sống đối với sức khỏe con người, các biện pháp duy trì, cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe.

- Phân tích được tâm lý người bệnh, người nhà người bệnh.

- Trình bày được những nguyên tắc cơ bản về qui trình chăm sóc điều dưỡng.

- Mô tả được các triệu chứng chính và các biện pháp phòng bệnh của các bệnh nội khoa, ngoại khoa, nhi khoa, sản - phụ khoa và bệnh truyền nhiễm thường gặp.

2. Kỹ năng

            - Thực hiện được quy trình kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng cơ bản.

            - Thực hiện được kế hoạch chăm sóc người bệnh theo đúng quy trình kỹ thuật.

            - Áp dụng được một số biện pháp chăm sóc điều dưỡng bằng y học cổ truyền cho người bệnh.

            - Tham gia phát hiện sớm các dịch bệnh tại địa phương và phối hợp công tác phòng chống dịch.

            - Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng.

            - Phối hợp thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

3. Thái độ

            - Tôn trọng, đoàn kết hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.

            - Khiếm tốn học hoirm tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

            - Đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

            - Tận tụy, sẵn sàng với sự nghiệp chăm sóc bảo vệ nâng cao sức khỏe nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh.

III. Khối lượng kiến thức, kỹ năng nghề, các kỹ năng cần thiết khác và yêu cầu năng lực thực hiện nghề của người học đạt được sau khi hoàn thành chương trình đào tạo

-   

Khối lượng kiến thức:   826  giờ ( Lý thuyết: 162 giờ; Thực hành: 622 giờ; Kiểm tra:  42 giờ)

-   

Kỹ năng nghề và các kỹ năng cần thiết khác: Rèn luyện tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỉ mỉ, thực hiện chính xác các kỹ thuật chăm sóc người bệnh.

-   

Yêu cầu năng lực thực hiện nghề của người học đạt được sau khi hoàn thành chương trình đào tạo:

+ Hiểu được cơ bản về cấu tạo hoạt động và chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường.

+ Phân tích được tâm lý người bệnh và người nhà.

+ Thực hiện được các quy trình kỹ thuật chăm sóc cơ bản.

+ Vận dụng được vào tư vấn, giáo giục sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng.

+ Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ nâng cao sức cộng đồng.

IV. Thời gian đào tạo: 06 tháng

V. Quy trình đào tạo, điều kiện hoàn thành khóa học

1. Quy trình đào tạo

          Học 03 mô đun cơ sở: Dinh dưỡng – tiết chế; Kỹ năng giao tiếp – Giáo dục sức khỏe và Giải phẫu sinh lý trước khi hoc các học phần chuyên môn và Thực hành lâm sàng.

          Cụ thể nội dung chương trình như sau

Mã MH/MĐ

Tên mô đun

Số tín chỉ

Thời gian học tập

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/Thực tập/thì nghiệm/bài tập/thảo luận

Thi/kiểm tra

MĐ1

Dinh dưỡng – tiết chế

1

15

13

0

2

MĐ2

Giải phẫu sinh lý

2

62

15

45

2

MĐ3

Giáo dục sức khỏe

1

15

13

0

2

MĐ 4

Điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng

4

77

15

60

2

MĐ5

Chăm sóc NBCC và CSTC

1

15

13

 

2

MĐ6

Điều dưỡng nội khoa

1

15

13

 

2

MĐ7

Điều dưỡng ngoại khoa

1

15

13

 

2

MĐ8

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

1

15

13

 

2

MĐ9

Điều dưỡng sản

1

15

13

 

2

MĐ10

Điều dưỡng nhi

1

15

13

 

2

MĐ11

Điều dưỡng sản phụ khoa

1

15

13

 

2

MĐ12

Phục hồi chức năng – Vật lý trị liệu

2

32

15

15

2

MĐ13

Lâm sàng cấp cứu và chăm sóc tích cực

2

80

 

78

2

MĐ14

Lâm sàng nội khoa

2

80

 

78

2

MĐ15

Lâm sàng ngoại

2

80

 

78

2

MĐ16

Lâm sàng nhi

2

80

 

78

2

MĐ17

Lâm sàng sản phụ khoa

2

80

 

78

2

MĐ18

Thực tế nghề nghiệp

4

120

 

112

8

Tổng cộng

31

826

162

622

42

2. Điều kiện hoàn thành khóa học:

      Người học phải học hết chương trình đào tạo, tích lũy đủ các tín chỉ của từng mô đun theo qui định trong chương trình và có điểm tổng kết mô đun đạt từ 5,0 điểm trở lên, sẽ được xét tốt nghiệp.

VI. Phương pháp và thang điểm đánh giá:

-                    

Phương pháp: Kết hợp lý thuyết với thực hành, lấy thực hành là chính.

 

-                    

Đánh giá bằng hình thức thực hành bài tập kỹ năng tổng hợp trên mô hình điểm đánh giá theo thang điểm 10 ( từ 1 đến 10), có tính đến hàng thập phân 1 con số