VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

 

FACEBOOK

SỨ MỆNH - TẦM NHÌN

1. Sứ mệnh

Trường Trung cấp Y Hà Nội đào tạo ngành nghề chăm sóc sức khỏe cộng đồng và đào tạo nhân lực có chất lượng cao; nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và các hoạt động khác phục vụ cộng đồng góp phần đắc lực vào sự nghiệp phát triển Thủ đô Hà Nội và các địa phương khác trong cả nước, khu vực và hướng đến quốc tế.

2. Tầm nhìn

Trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020 Trường Trung cấp Y Hà Nội sẽ trở thành trường Cao đẳng của Thủ đô Hà Nội, một cơ sở đào tạo, nghiên cứu, hợp tác quốc tế về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Cung cấp điều kiện, môi trường tốt nhất cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập, đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao cung cấp cho đất nước, khu vực và hướng đến quốc tế.

(Phối cảnh góc Trường Trung cấp Y Hà Nội tại cơ sở Tứ Hiệp, Thanh Trì Hà Nội)

3. Chính sách chất lượng

   Để thực hiện sứ mạng của mình, Trường Trung cấp Y Hà Nội cam kết:

-  Xây dựng Hệ thống Quản lí chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 thỏa mãn nhu cầu giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế của Thủ đô và xã hội.

-  Biên soạn giáo trình chuyên ngành phục vụ cho các ngành đào tạo của trường.

-  Thường xuyên xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng yêu cầu quản lý và giảng dạy bậc Trung cấp và Cao đẳng.

-  Được kiểm định và công nhận chất lượng trường trung cấp chuyên nghiệp theo bộ tiêu chí đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-  Tăng cường phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, hợp tác quốc tế phục vụ giảng dạy và học tập.

-  Xây dựng cơ sở vật chất của Nhà trường theo hướng hiện đại, đa năng, đạt chuẩn quốc gia và khu vực.

-  Học sinh sau khi tốt nghiệp đảm bảo chuyên môn giỏi, kỹ năng tốt, Ý thức nghề nghiệp cao, đáp ứng nhu cầu về chất lượng nguồn nhân lực trong quá trình hội nhập quốc tế.

 4. Mục tiêu chất lượng

-  100% HSSV trúng tuyển vào trường đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- 100%  đề cương chi tiết học phần, môn học được rà soát, chỉnh sửa trên cơ sở các ý kiến phản hồi từ các nhà tuyển dụng lao động và người tốt nghiệp.

-  Trên 80% HSSV sau tốt nghiệp hài lòng về mức độ đáp ứng của nhà trường trong quá trình đào tạo.

-  90% HSSV xếp loại học tập đạt từ trung bình trở lên trong đó, tỷ lệ khá, giỏi trên 70%.

-  Triển khai thực hiện 01 đề tài NCKH cấp Thành phố và 10 đề tài NCKH cấp trường.

-  Duy trì thường xuyên và cải tiến hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; được trung tâm chứng nhận phù hợp Quacert tiếp tục đánh giá và công nhận hiệu lực hệ thống QLCL ISO 9001:2008 của nhà trường. 

HIỆU TRƯỞNG

 

BSCKII. NGUYỄN VĂN THÊM