VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

tuyen sinh 2021

 ảnh ts2

SỨ MỆNH - TẦM NHÌN

1. Sứ mệnh

Trường Cao đẳng Y Hà Nội I đào tạo ngành nghề chăm sóc sức khỏe cộng đồng và đào tạo nhân lực có chất lượng cao; nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và các hoạt động khác phục vụ cộng đồng góp phần đắc lực vào sự nghiệp phát triển Thủ đô Hà Nội và các địa phương khác trong cả nước, khu vực hướng đến quốc tế hội nhập.

2. Tầm nhìn

Trường Cao đẳng Y Hà Nội I có vị trí đắc địa tại cửa ngõ phía nam của Thủ đô Hà Nội. Một cơ sở đào tạo, nghiên cứu, hợp tác quốc tế về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Cung cấp điều kiện, môi trường tốt nhất cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập, đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao cung cấp cho đất nước, khu vực và quốc tế.

(Phối cảnh góc Trường Cao đẳng Y Hà Nội I tại trụ sở Tứ Hiệp, Thanh Trì Hà Nội)

3. Chính sách chất lượng

   Để thực hiện sứ mạng của mình, Trường Cao đẳng Y Hà Nội I cam kết:

-  Xây dựng Hệ thống Quản lí chất lượng hội nhập cách mạng 4.0; thỏa mãn nhu cầu giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế.

-  Biên soạn giáo trình chuyên ngành phục vụ cho các ngành đào tạo của trường. Cập nhật Thư viện điện tử.

-  Thường xuyên xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng yêu cầu quản lý và giảng dạy bậc Trung cấp và Cao đẳng.

-  Được kiểm định và công nhận chất lượng trường Cao đẳng theo bộ tiêu chí đánh giá của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp.

-  Tăng cường phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, hợp tác quốc tế phục vụ giảng dạy và học tập.

-  Xây dựng cơ sở vật chất của Nhà trường theo hướng hiện đại, đa năng, đạt chuẩn quốc gia và khu vực.

-  Học sinh sau khi tốt nghiệp đảm bảo chuyên môn giỏi, kỹ năng tốt, Ý thức nghề nghiệp cao, đáp ứng yêu cầu công tác trong mọi lĩnh vực.

 4. Mục tiêu chất lượng

-  100% HSSV trúng tuyển vào trường đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp.

- 100%  đề cương chi tiết học phần, môn học được rà soát, chỉnh sửa trên cơ sở các ý kiến phản hồi từ các nhà tuyển dụng lao động và người tốt nghiệp.

-  Trên 80% HSSV sau tốt nghiệp hài lòng về mức độ đáp ứng của nhà trường trong quá trình đào tạo.

-  90% HSSV xếp loại học tập đạt từ trung bình trở lên trong đó, tỷ lệ khá, giỏi trên 70%.

-  Triển khai thực hiện 01 đề tài NCKH cấp Thành phố và 10 đề tài NCKH cấp trường.

-  Duy trì thường xuyên và cải tiến hệ thống CNTT đáp ứng đổi mới với công nghệ số.

HIỆU TRƯỞNG

 

BSCKII. NGUYỄN VĂN THÊM