VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

Liên hệ tuyển sinh

 

FACEBOOK

Thông báo Tuyển sinh năm 2019

 

SỞ LAO ĐỘNG - TB VÀ XÃ HỘI HÀ NỘI

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số:        /TCYHN               Hà Nội, ngày  20 tháng   3  năm 2019

           

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019

  - Căn cứ kế hoạch tuyển sinh và đào tạo năm 2019 của Trường Trung cấp Y Hà Nội;

Trường Trung cấp Y Hà Nội thông báo mở các lớp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học và dạy nghề ngắn hạn năm 2019 như sau:

 

A. LỚP TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUY:

1. Chỉ tiêu: 700

2. Ngành đào tạo:  

- Y sĩ                                               - Dược

          - Điều dưỡng                                   - Kỹ thuật xét nghiệm y học

3. Đối tượng tuyển sinh, thời gian đào tạo, hồ sơ tuyển sinh:  

 

Trung cấp

Trung cấp văn bằng 2

Đối tượng tuyển sinh

HS tốt nghiệp THPT

HS đang học TC, CĐ, ĐH

HS tốt nghiệp Trung cấp trở lên nhóm ngành sức khỏe

HS tốt nghiệp Trung cấp trở lên nhóm ngành khác

Thời gian đào tạo

20 tháng

15 tháng

1 năm

15 tháng

Hồ sơ tuyển sinh

Sơ yếu lí lịch có xác nhận địa phương; Công chứng các giấy tờ: Bằng THPT hoặc chứng nhận TN, Học bạ THPT, Giấy khai sinh.

Sơ yếu lí lịch có xác nhận địa phương; Công chứng các giấy tờ: Bằng THPT hoặc tương đương, Bằng Trung cấp trở lên, Bảng điểm Trung cấp trở lên, Giấy khai sinh.

4. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.

5. Hình thức đào tạo: Chính quy

6. Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/ 1 hồ sơ.

7. Học phí và kinh phí đào tạo: 1.000.000đ/1 tháng/1 học sinh.

8. Thời hạn nộp hồ sơ: Trong năm chia làm 4 đợt xét tuyển:

Đợt 1: Tháng 4

Đợt 2: Tháng 7

Đợt 3: Tháng 9

Đợt 4: Tháng 12

B. LỚP CHỨNG CHỈ NGẮN HẠN:

1. Chỉ tiêu: 500

2. Nghề đào tạo:  

- Điều dưỡng chuyển đổi                              - Phun xăm thẩm mỹ

          - Điều dưỡng sơ cấp                                     - Xoa bóp bấm huyệt

          - Điều dưỡng nha khoa                                 - Tiêm truyền

           - Điều dưỡng nhi khoa- Y học cổ truyền

           - Y học dự phòng

3. Hệ đào tạo ngắn hạn: Cấp chứng chỉ

4. Đối tượng tuyển sinh, thời gian đào tạo, học phí:  

 Nghề đào tạo

Đối tượng tuyển sinh

Thời gian đào tạo

Học phí

Điều dưỡng sơ cấp

Học sinh đã tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên

06 tháng

1.000.000đ/ 1 tháng

Điều dưỡng nha khoa

Học sinh đã tốt nghiệp TCCN ngành Y sĩ, Điều dưỡng trở lên

06 tháng

1.000.000đ/ 1 tháng

Điều dưỡng nhi khoa

Học sinh đã tốt nghiệp TCCN ngành Điều dưỡng trở lên

06 tháng

1.000.000đ/ 1 tháng

Y học dự phòng

Học sinh đã tốt nghiệp TCCN ngành Y sĩ

06 tháng

1.000.000đ/ 1 tháng

Y học cổ truyền

Học sinh đã tốt nghiệp TCCN ngành Y sĩ

06 tháng

1.000.000đ/ 1 tháng

Điều dưỡng chuyển đổi

HS đã tốt nghiệp TCCN ngành Y sĩ, Hộ sinh, Y sĩ YHCT trở lên

03 tháng

1.000.000đ/ 1 tháng

Phun xăm thẩm mỹ

Học sinh đã tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên

03 tháng

2.000.000đ/ 1 tháng

Xoa bóp bấm huyệt

Học sinh đã tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên

03 tháng

1.000.000đ/ 1 tháng

Tiêm truyền

Học sinh đã tốt nghiệp TCCN ngành Dược

03 tháng

1.000.000đ/ 1 tháng

5. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.

6. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan hoặc địa phương.

+ Bản sao bằng tốt nghiệp chuyên môn và bảng điểm với đối tượng đã tốt nghiệp TCCN trở lên.

+ Bản sao bằng tốt nghiệp THCS hoặc THPT đối tượng đã tốt nghiệp THCS trở lên

+ Giấy khai sinh (bản sao có công chứng) và 02 ảnh 3x4.

7. Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/ 1 hồ sơ

8. Thời gian khai giảng các lớp: liên hệ Phòng đào tạo để biết thông tin chi tiết.

 

C. LỚP CAO ĐẲNG:

Căn cứ Biên bản ghi nhớ hợp tác đào tạo giữa Trường Trung cấp Y Hà Nội và

Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ và văn bản phúc đáp của trường Cao đẳng Y tế Phú

Thọ về việc hợp tác tuyển sinh năm 2019.

Trường Trung cấp Y Hà Nội thông báo tuyển sinh Cao đẳng liên thông từ Trung cấp và Cao

đẳng chính quy liên kết với Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu: 500

2. Ngành đào tạo:  

- Dược                                               - Kỹ thuật xét nghiệm y học

          - Điều dưỡng                                      - Kỹ thuật hình ảnh y học

          - Hộ sinh                                            - Kỹ thuật vật lý trị liệu và PHCN

3. Đối tượng tuyển sinh, thời gian đào tạo, hồ sơ tuyển sinh, hình thức tuyển sinh, hình

thức đào tạo, lệ phí, học phí:  

 

Cao đẳng chính quy

Cao đẳng liên thông từ trung cấp

Đối tượng tuyển sinh

HS tốt nghiệp THPT

Học sinh tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp đúng chuyên ngành đào tạo hoặc có chứng chỉ phù hợp với chuyên ngành dự thi

Thời gian đào tạo

30 tháng

15 tháng

Hồ sơ tuyển sinh

Sơ yếu lí lịch có xác nhận địa phương; Công chứng các giấy tờ: Bằng THPT hoặc chứng nhận TN, Học bạ THPT, Giấy khai sinh; 02 ảnh 3x4.

Sơ yếu lí lịch có xác nhận địa phương; Công chứng các giấy tờ: Bằng THPT, Bằng Trung cấp, Bảng điểm Trung cấp, Giấy khai sinh; 02 ảnh 3x4.

Hình thức tuyển sinh

 Xét tuyển

Xét tuyển

Hình thức đào tạo

Chính quy

Vừa làm vừa học

Học phí

940.000 đ/1 tháng

1.290.000 đ/1 tháng

4. Thời hạn nộp hồ sơ: Trong năm chia làm 3 đợt xét tuyển:

Đợt 1: Tháng 4

Đợt 2: Tháng 8

Đợt 3: Tháng 12

 

D. LỚP ĐẠI HỌC:

Căn cứ Thông báo tuyển sinh  của trường Đại học Trà Vinh đào tạo Đại học văn bằng

2 và Đại học liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng các ngành: Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét

nghiệm y học, Y tế công cộng, Điều dưỡng (chuyên ngành Phụ sản).

Căn cứ văn bản số 6388/UBND-KGVX ngày 14/12/2017 của UBND thành phố Hà Nội

về việc đồng ý chủ trương cho phép trường Trung cấp Y Hà Nội liên kết đào tạo với

trường Đại học Trà Vinh.

Trường Trung cấp Y Hà Nội thông báo tuyển sinh Đại học hệ liên thông từ Trung cấp,

Cao đẳng và Đại học văn bằng 2 liên kết với Trường Đại học Trà Vinh cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 250

2. Ngành đào tạo:   - Điều dưỡng

- Xét nghiệm y học   

- Điều dưỡng (chuyên ngành Phụ sản)

- Y tế công cộng

3. Đối tượng tuyển sinh:

ü 

Hệ đại học liên thông: Là những thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng đúng

chuyên ngành hoặc có chứng chỉ chuyển đổi sang ngành dự thi.

ü 

Hệ đại học văn bằng 2: Là những thí sinh đã tốt ngiệp đại học khác ngành dự thi.

4. Thời gian đào tạo:

- Từ Trung cấp liên thông lên Đại học thời gian: 3 năm.

- Từ Cao đẳng liên thông lên Đại học thời gian: 2 năm.

- Đại học văn bằng 2 thời gian: 2 năm.

5. Hình thức tuyển sinh : Xét tuyển

6. Thời hạn nộp hồ sơ: Trong năm chia làm 3 đợt xét tuyển:

Đợt 1: Tháng 4

Đợt 2: Tháng 8

Đợt 3: Tháng 11

7.  Hồ sơ gồm có: Hồ sơ đăng ký dự tuyển theo mẫu của trường ĐH Trà Vinh; Bản sao công

chứng: bằng tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao đẳng (02 bản), bảng điểm Trung cấp hoặc Cao

đẳng, Chứng chỉ chuyển đổi (02 bản), bảng điểm chuyển đổi, chứng chỉ hành nghề, giấy khai

sinh, giấy chứng minh nhân dân, giấy tờ ưu tiên, 04 ảnh 4x6.

Mọi chi tiết liên hệ: Phòng Đào tạo và Tuyển sinh - Trường Trung cấp Y Hà Nội

Địa chỉ: Số 46, Phố Ba La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0243.3514682 hoặc 0981.338438, 0946129378

     Xin trân trọng cảm ơn!

                                                          HIỆU TRƯỞNG

                                                                                            (Đã ký)

                                                                                           BSCKII. Nguyễn Văn Thêm

File đính kèm