VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

 

FACEBOOK

XÉT NGHIỆM TC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

 

      - Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

      - Ngành đào tạo: Kỹ thuật Xét nghiệm

      - Mã ngành: 42720303

      - Thời gian đào tạo: 24 tháng

      - Đối tượng: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

        I. Mô t chương trình

Mục tiêu của giáo dục trung cấp chuyên nghiệp là đào tạo người lao động có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp ở trình độ trung cấp, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật tác phong công nghiệp, có sức khỏe giúp cho người lao động, có khả năng tìm việc làm, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng. Nội dung chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp thuộc nhóm ngành Sức khoẻ ban hành năm 2003 tập trung vào đào tạo năng lực nghề nghiệp, coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện sức khoẻ, nâng cao trình độ học vấn, bảo đảm để sau khi tốt nghiệp người học có khả năng hành nghề.

Chương trình đào tạo Kỹ thuật  Xét nghiệm  được xây dựng để đáp ứng chức năng, nhiệm vụ của người Kỹ thuật viên Xét nghiệm làm việc tại các cơ sở y tế. Thực hiện các Kỹ thuật xét nghiệm  y học ở trình độ trung cấp, từ đó có cơ sở học thêm chương trình đào tạo chuyên ngành để làm nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân; có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm trước sức khoẻ của người bệnh; có đủ sức khoẻ; không ngừng học tập để nâng cao trình độ.

  Chương trình khóa học bao gồm các nội dung cơ bản về chính trị; tin học; ngoại ngữ; giáo dục thể chất; giáo dục pháp luật; an ninh - quốc phòng; giải phẫu - sinh lý; kỹ năng giao tiếp và giáo dục sức khoẻ; quản lý và tổ chức y tế; điều dưỡng cơ bản; bệnh học; dược lý; kỹ thuật xét nghiệm cơ bản; hóa phân tích; xét nghiệm sinh hóa - độc chất; xét nghiệm huyết học; xét nghiệm vi sinh vật; xét nghiệm ký sinh trùng - côn trùng ; dịch tễ học; và thực tập tốt nghiệp. Cấu trúc chương trình là rất quan trọng, được bố trí thành những học phần riêng để tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp một cách hiệu quả.

Học xong chương trình này, người học có đủ kiến thức và kỹ năng để trở thành Kỹ thuật viên Xét nghiệm làm việc tại các cơ sở Y tế công lập: Trung tâm Y tế, các Khoa, Phòng xét nghiệm của các Trường đại học, cao đẳng Y tế, Viện nghiên cứu, các bệnh viện... và các cơ sở Y tế ngoài công lập theo các quy chế tuyển dụng công chức và người lao động của nhà nước.

Người Kỹ thuật viên xét nghiệm  trung cấp nếu có nguyện vọng và đủ tiêu chuẩn  được đào tạo thành Kỹ thuật viên Xét nghiệm ở bậc cao hơn theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và đào tạo,  Bộ Y tế

II. Mục tiêu đào tạo

A. Mục tiêu tổng quát 

Đào tạo người Kỹ thuật viên Xét nghiệm   có kiến thức, kỹ năng cơ bản trình độ trung cấp về kỹ thuật xét nghiệm  để làm việc tại các cơ sở Y tế dự phòng, các Khoa / Phòng xét nghiệm của các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập; có phẩm chất đạo đức tốt, tác phong tỷ mỷ, chính xác, tinh thần trách nhiệm cao; có đủ sức khỏe, có ý thức và khả năng học tập vươn lên.

B. Mục tiêu cụ thể

1. Về kiến thức

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về sinh lý, sinh thái, vai trò và sự phân bố của vi khuẩn,

- Trình bày được những tác động của vi khuẩn đối với cơ thể con người và ảnh hưởng của ngoại cảnh đối với chúng.

- Trình bày được cách pha chế một số thuốc nhuộm, môi trường nuôi cấy vi khuẩn, cách lấy, vận chuyển, bảo quản bệnh phẩm.

- Tiến hành pha chế một số môi trường nuôi cấy, pha chế một số thuốc nhuộm theo đúng qui trình.

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về một số vi khuẩn, virus thường gặp

- Trình bày được các đặc điểm sinh vật học, khả năng gây bệnh, phương pháp chuẩn đoán và biện pháp phòng bệnh đối với một số vi khuẩn, virus thường gặp.

- Tiến hành nuôi cấy phân lập được từng loại vi khuẩn gây bệnh theo đúng qui trình.

- Tiến hành được kỹ thuật khánh sinh đồ để lựa chọn kháng sinh trong điều trị bệnh do nhiễm khuẩn.

- Trình bày được nguyên lý, cách tiến hành sử dụng một số test chuẩn đoán nhanh sử dụng trong chuẩn đoán vi sinh vật

- Trình bày được các chức năng quan trọng của thận

- Trình bày được các chất bất thường trong nước tiểu

- Trình bày được các bệnh học liên quan đến hệ tiết niệu

- Chuẩn bị các dụng cụ, hóa chất, bệnh phẩm để tiến hành làm kỹ thuật theo đúng qui trình

- Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm nước tiểu

- Trình bày được các khái niệm về hóa sinh và những hằng số sinh lý bình thường của các chất trong cơ thể

- Trình bày được các chức năng chuyển hóa của gan và dấu hiệu bệnh lý.

- Làm thành thạo các kỹ thuật xét nghiệm các chỉ số sinh hóa các chất trong máu.

- Biện luận được các kết quả xét nghiệm, ứng dụng của các xét nghiệm này để chuẩn đoán, điều trị, tiên lượng bệnh trên lâm sang.

- Trình bày được các khái niệm cơ bản về ký sinh trùng đường ruột - đơn bào.

- Trình bày được đặc điểm sinh học, chu kỳ về ký sinh trùng đường ruột – đơn bào.

- Trình bày được cách phân loại, tác hại và biện pháp phòng chống các bệnh ký sinh trùng đường ruột đơn bào.

- Thực hiện được các kỹ thuật xét nghiệm ký sinh trùng đường ruột- đơn bào đúng qui trình kỹ thuật.

- Thể hiện thái độ tỉ mỉ, chính xác, khách quan, trung thực...

- Thể hiện ý thức trách nhiệm trong công tác thực hành và chuyên môn

- Thể hiên sự khiêm tốn học tập, quan hệ và hợp tác tốt với đồng nghiệp

- Trình bày các khái niệm và nguyên lý của dịch tễ học

- Tính toán được các chỉ số sức khoẻ chủ yếu của cộng đồng

- Mô tả được tình hình sức khoẻ và bệnh tật của cộng đồng.

- Trình bày được chu trình dịch và cách phòng chống, quản lý dịch.

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về nhóm máu cơ chế đông máu, cầm máu và truyền máu.

- Chuẩn bị các dung cụ, hóa chất, bệnh phẩm để xét nghiệm huyết học, đông máu và nhóm máu.

- Tiến hành được một số kỹ thuật xét nghiệm huyết học, đông máu – nhóm máu cơ bản ứng dụng trên lâm sàng.

- Biện luận được các kết quả xét nghiệm huyết học, đông máu – nhóm máu.

2. Về kỹ năng

-  Chuẩn bị dụng cụ, thuốc thử, bệnh phẩm, môi trường và pha chế thuốc thử, thuốc nhuộm để làm xét nghiệm thông thường và xét nghiệm chuyên ngành Y học dự phòng.

- Tiến hành các xét nghiệm, theo chức trách được phân công, đúng quy trình kỹ thuật.

- Nhận xét và trả lời kết quả xét nghiệm chính xác và đúng thời gian

- Ghi hồ sơ, sổ sách đúng quy định.

- Tham gia lập kế hoạch hoạt động của Phòng xét nghiệm về Y học dự phòng hàng tháng, quý, năm.

- Quản lý và lưu trữ sổ sách, thống kê báo cáo.

- Tham gia các hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, các chương trình về Y tế dự phòng của đơn vị và của địa phương

- Vận hành, bảo quản trang thiết bị, vật tư, hóa chất...xét nghiệm Y học dự phòng

- Phát hiện các hỏng hóc và hiệu chỉnh được các sai lệch đơn giản của trang thiết bị xét nghiệm.

- Thực hiện an toàn lao động và sơ cứu các tai nạn ở Phòng Xét nghiệm.

- Tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ Y tế về xét nghiệm nếu có yêu cầu.

-  Thường xuyên cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ; rèn luyện sức khoẻ để đáp ứng yêu cầu của công việc.

- Thực hiện Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân và các quy định về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

3. Về thái độ

- Thực hành nghề nghiệp theo Luật pháp, tận tụy với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành và các giải pháp can thiệp nhằm nâng cao sức khoẻ của cộng đồng.

- Có tinh thần hợp tác và phối hợp liên ngành để hoàn thành nhiệm vụ

- Khiêm tốn, trung thực, khách quan, có tinh thần tự học tập vươn lên.